Liceul Tehnologic UCECOM “Spiru Haret” Timișoara

Politica de confidențialitate

Vă asigurăm că respectăm confidențialitatea datelor dvs. și, de aceea, noi Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret” Timișoara, ne angajăm să protejăm orice informații care identifică sau pot contribui la identificarea unei persoane fizice (“date cu caracter personal”), pe care le colectăm, le prelucrăm și/sau la care avem acces.

Prin intermediul acestei Politici cu privire la protecția datelor cu caracter personal vrem să ne asigurăm că aveți acces la o informare adecvată cu privire la colectarea și procesarea datelor dvs. cu caracter personal, inclusiv a acelor informații asupra cărora avem obligația să vă informăm, așa cum prevăd reglementările în vigoare cu privire la protecția datelor cu caracter personal, incluzând Regulamentul GDPR Nr. 2016/679 The General Data Protection Regulation (“GDPR”).

Acest site, spiruharettimisoara.ro , este furnizat și administrat de Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret” Timișoara, cu sediul în Calea Bogdanestilor, nr. 32 B, Timișoara , tel: 0256 4727041, email: info@spiruharettimisoara.ro.

Ce date prelucram?

În vederea comunicării de materiale în scop de marketing (pentru cei care completează formularul de contact în vederea înscrierii la una din specializările noastre), sunteți de acord să ne încredințați date cu caracter personal precum: adresa de e-mail, nume și prenume, număr de telefon. Vă rugăm să nu ne furnizați alte date cu caracter personal decât cele strict necesare scopului precizat în această politică.

Care este scopul și temeiul juridic al prelucrării?

Datele cu caracter personal furnizate cu consimțământul dvs. vor fi colectate și prelucrate de noi exclusiv cu scopul de a vă transmite informații comerciale și materiale în scop de marketing (e.g. informări cu privire la specializările noastre, alte informări în legătură cu înscrierile, etc.). Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în temeiul consimțământului dvs. în acest sens (art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul General privind Protecția Datelor).

Cine are acces la datele dvs.?

Datele cu caracter personal transmise de dvs. sunt prelucrate de personalul Liceului Tehnologic UCECOM „Spiru Haret” din Timișoara responsabil cu înscrierile la specializările educaționale pe care le oferim.

Datele cu caracter personal nu vor fi comunicate unor terțe persoane.

Cât timp sunt stocate datele dvs.?

Datele cu caracter personal furnizate de dvs. vor fi prelucrate pe perioada funcționarii site-ului si pot fi șterse la solicitarea dvs.

Informare privind cookie-urile

Acest site utilizează diferite tipuri de cookie-uri pentru a vă distinge de ceilalți utilizatori ai site-ului. Un cookie este un mic fișier de litere și numere stocat pe terminalul dumneavoastră (PC, tableta, smartphone). Cookie-urile web sunt utilizate pentru a îmbunătăți site-urile web și pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului prin personalizarea conținutului pentru vizitatori și pentru a oferi informații proprietarilor de site-uri web.

Există o serie de motive pentru care un cookie poate fi stocat pe echipamentul dvs. după o vizită pe acest site: cookie-urile care fac site-ul nostru să funcționeze corect și vă permit să utilizați serviciile online securizate furnizate de aplicația Google, cookie-uri care vă recunosc preferințele personale atunci când vă întoarceți pe site-ul nostru și face mai ușor de utilizat site-ul deoarece personalizează informațiile pe care le primiți, cookie-uri care ajută la asigurarea rapidă a încărcării conținutului paginii dvs, cookie-urile care colectează date despre utilizarea de către dvs. a site-ului nostru si care ne ajuta să îmbunătățim serviciile digitale Cookie-uri sunt plasate pe dispozitivul dvs. fie de către site-ul nostru, fie de către părțile terțe ale căror servicii le folosim ca parte a site-ului.

Modificarea setărilor cookie-urilor

Majoritatea browserelor web permit controlul cookie-urilor prin setările browserului. Pentru a afla mai multe despre utilizarea cookie-urilor, respectiv despre cum puteți vedea ce cookie-uri au fost instalate și cum să le gestionați și să le ștergeți, utilizați următoarele linkuri:

https://support.microsoft.com/ro-ro/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_US&viewlocale=ro_RO

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=ro

https://support.mozilla.org/ro/kb/activarea-si-dezactivarea-cookie-urilor

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Este posibil ca anumite părți ale acestui site să nu funcționeze corect dacă ați dezactivat utilizarea cookie din browser.

Care sunt drepturile dvs. privind retragerea consimțămintelor?

Dumneavoastră aveți o serie de drepturi în conformitate cu reglementările de protecție a datelor în vigoare. Anumite drepturi sunt destul de complexe și includ derogări, fapt pentru care este recomandat să citiți legislația aferentă, precum și directivele emise de către autoritățile competențe pentru a obține explicații complete cu privire la aceste drepturi. În caz contrar, puteți găsi un rezumat al drepturilor dvs. în secțiunea de mai jos.

 1. Dreptul la accesarea datelor. Aveți dreptul de a obține confirmarea că datele dvs. cu caracter personal sunt sau nu procesate de către noi. În plus, aveți dreptul să obțineți informații mai detaliate în ceea ce privește datele personale stocate și în ceea ce privește procesarea lor de către noi și, în anumite circumstanțe, aveți dreptul să obțineți o copie a acestor date personale.
 2. Dreptul la rectificarea datelor. Aveți dreptul să solicitați rectificarea datelor personale incorecte și, ținând cont de scopul în care ele sunt procesate, să solicitați completarea datelor personale care lipsesc.
 3. Dreptul la ștergerea datelor. În anumite cazuri, aveți dreptul la ștergerea datelor dvs. personale fără întârzieri nejustificate. Aceste circumstanțe includ:
 4. i) atunci când datele personale nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau procesate;
 5. ii) atunci când vă retrageți consimțământul pentru procesarea pe bază de consimțământ;

iii) atunci când procesarea este în scopuri de marketing direct și;

 1. iv) atunci când datele personale au fost procesate fără respectarea legislației în vigoare.

Totuși, există anumite derogări generale de la dreptul de ștergere a datelor. Aceste derogări generale includ cazurile în care procesarea este necesară:

 1. i) pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și informare;
 2. ii) pentru îndeplinirea obligațiilor legale sau;

iii) pentru stabilirea, exercitarea și apărarea revendicărilor legale.

 1. Dreptul la restricționarea procesării. În anumite cazuri, aveți dreptul la restricționarea procesării datelor dvs. personale. Acolo unde procesarea a fost restricționată, noi putem continua să stocăm datele dvs. personale. Altfel, noi le vom procesa numai atunci când:
 2. i) avem consimțământul dvs.;
 3. ii) sunt necesare pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale;

iii) sunt necesare pentru protejarea drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice, sau;

 1. iv) din considerente importante care vizează interesul public.
 2. Dreptul la portabilitatea datelor. În măsura în care cadrul legal pentru procesare este reprezentat de consimțământul dvs. și această procesare este realizată prin mijloace automatizate, aveți dreptul să obțineți datele dvs. cu caracter personal într-un format structurat, folosit în mod uzual și compatibil cu dispozitivele de citire generice. Totuși, acest drept nu se aplică acolo unde exercitarea lui ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altora.
 3. Dreptul la obiecție. Aveți dreptul să obiectați cu privire la procesarea datelor dvs. personale din considerente specifice situației dvs. individuale, dar numai în măsura în care temeiul legal pentru procesare e acela că procesarea este necesară:
 4. i) pentru desfășurarea unei acțiuni în interesul public sau în exercițiul oricărei autorități oficiale investite sau;
 5. ii) în scopul intereselor legitime urmărite de către noi sau de către o entitate tertă. Într-un astfel de caz noi vom înceta procesarea datelor personale, cu excepția situației când putem demonstra considerente legitime convingătoare pentru procesare care au precedență în raport cu interesele, drepturile și libertățile dvs., sau atunci când procesarea are ca scop stabilirea, exercitarea și apărarea revendicărilor legale.

Aveți, de asemenea, dreptul să obiectați cu privire la procesarea de către noi a datelor dvs. personale în scopuri de marketing direct. Dacă ridicați o astfel de obiecție, noi vom înceta procesarea datelor dvs. personale în acest scop.

 1. Dreptul la retragerea consimțământului. În măsura în care temeiul legal pentru procesarea datelor decurge din consimțământul dvs., aveți dreptul să va retrageți în orice moment din acel consimțământ.

În cazul în care vă retrageți dintr-un consimțământ acordat, noi vom înceta procesarea datelor dvs. personale, în afara cazurilor și în măsură în care continuarea procesării este permisă sau obligatorie în conformitate cu reglementările de protecție a datelor în vigoare sau cu alte legi și reglementări care se aplică în acest context. Retragerea de către dvs. a consimțământul acordat nu va afecta sub nicio formă temeiul legal în bază căruia s-a făcut procesarea înainte de retragerea consimțământului.

Dacă vă abțineți de la furnizarea consimțămintelor necesare sau dacă va retrageți ulterior din aceste consimțăminte, acest lucru poate avea drept consecință faptul că nu veți mai putea beneficia de o parte din oferta de servicii furnizate de noi.

 1. Dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere a protecției datelor. Aveți dreptul să înregistrați oricând o plângere la autoritatea locală de supraveghere a protecției datelor. Autoritatea de supraveghere a protecției datelor în România este:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Adresa: Bld. General Gheorghe Magheru 28-30, 010336, București, România

Telefon: +40318059211

Website: http://www.dataprotection.ro/

Facem tot posibilul să ne asigurăm că vă protejăm datele dvs. personale, să vă informăm despre modul în care procesam datele dvs. cu caracter personal și să ne conformăm cu reglementările de protecție a datelor în vigoare. În cazul în care aveți nemulțumiri cu privire la prelucrarea și protejarea datelor dvs. personale sau cu privire la informațiile pe care vi le-am furnizat, vă încurajăm să ne sesizați în acest sens pentru că noi să putem îmbunătăți serviciile. Vă rugăm, de asemenea, să ne contactați fără ezitare atunci când vreți să vă exercitați drepturile dvs..

Vă rugăm să ne contactați prin intermediul datelor de contact enumerate la începutul documentului. De asemenea vă rugăm să ne furnizați informațiile relevante pentru procesarea solicitării dvs., inclusiv numele întreg și adresa e-mail, astfel încât noi să vă putem identifica. Vom da curs solicitării dvs. fără întârzieri nejustificate.

Cum sunt stocate datele dumneavoastră?

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace automate/manuale, cu respectarea cerințelor legale și în condiții care să asigure securitatea, confidențialitatea și respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Toate documentele care conțin date cu caracter personal se înregistrează şi urmează regulile de păstrare, procesare, multiplicare, transport, transmitere, distrugere şi arhivare stabilite prin reglementările legale în vigoare şi prin proceduri interne.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea următoarelor principii:

 1. a) LEGALITATE, ECHITATE ŞI TRANSPARENŢĂ. Datele sunt prelucrate în mod legal, echitabil şi transparent faţă de persoana vizată;
 2. b) LIMITĂRI LEGATE DE SCOP. Datele sunt colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime şi nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
 3. c) REDUCEREA LA MINIMUM A DATELOR. Datele prelucrate trebuie să fie adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate (“”);
 4. d) EXACTITATE. Prelucrarea datelor trebuie să fie exactă și, în cazul în care este necesar, datele trebuie să fie actualizate; se vor lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere;
 5. e) LIMITĂRI LEGATE DE STOCARE. Datele prelucrate vor fi păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;
 6. f) INTEGRITATE ŞI CONFIDENŢIALITATE. Datele vor fi prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

Cum aveți acces la datele dvs.?

Puteți modifica datele furnizate prin transmiterea unui mail către noi, mai jos găsiți toate datele noastre de contact.

Pentru orice întrebări sau cereri referitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-ați transmis, inclusiv în vederea exercitării drepturilor pe care le aveți, așa cum sunt acestea menționate în cadrul secțiunii anterioare (e.g. solicitare copie date cu caracter personal, modificare, ștergere), ne puteți contacta pe adresa noastră de email.

Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret” din Timișoara va furniza informațiile în format electronic atunci când este posibil, cu excepția cazului în care solicitați un alt format.

Informațiile furnizate, precum și orice comunicare și măsuri luate în exercitarea de către dvs. a drepturilor de mai sus sunt oferite gratuit.

Pentru orice cerere, solicitare de informare sau sesizare cu privire la exercitarea drepturilor dumneavoastră, inclusiv in eventualitatea in care doriți sa va retrageți acordul cu privire la prelucrarea datelor in scop de marketing sau cu privire la interogarea bazei de date, puteți sa ne contactați folosind următoarele metode de comunicare:

– secțiunea Contact din site-ului

– adresa de email info@spiruharettimisoara.ro

– in scris la adresa în Calea Bogdăneștilor, nr. 32 B, Timișoara

Va mulțumim!

Prin acceptarea acestui acord, datele dvs. personale vor fi prelucrate de Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret” din Timișoara conform prezentei Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal.